LỊCH TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 07/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 15/07/2018, Lúc 02:00pm

​-Thứ Năm ,Ngày 26/07/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 15/07/2018, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 29/07/2018, Lúc 04:00pm

 

3. LỄ NGŨ BÁCH DANH

Từ: Thứ Hai, ngày 30/07/2018

Đến: Thứ Bảy, ngày 04/08/2018

Vào lúc:   Khóa lễ sáng: 9:30am

                 Khóa lễ tối: 06:00pm

5.LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI 

 - Chủ Nhật, ngày 29/07/2018 lúc 6:00 am

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square