LỊCH TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 07/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 15/07/2018, Lúc 02:00pm

​-Thứ Năm ,Ngày 26/07/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 15/07/2018, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 29/07/2018, Lúc 04:00pm

 

3. LỄ NGŨ BÁCH DANH

Từ: Thứ Hai, ngày 30/07/2018

Đến: Thứ Bảy, ngày 04/08/2018

Vào lúc:   Khóa lễ sáng: 9:30am

                 Khóa lễ tối: 06:00pm

5.LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI 

 - Chủ Nhật, ngày 29/07/2018 lúc 6:00 am

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive