KHÓA TU THIẾU NHI MÙA HÈ 2018

Một vài hình ảnh ngày đầu tiên KHÓA TU THIẾU NHI MÙA HÈ năm 2018 tại CHÙA ĐỨC VIÊN - SAN JOSE, Ngày 10/07/2018