top of page

KHÓA TU THIẾU NHI MÙA HÈ - CHÙA ĐỨC VIÊN - NGÀY 11/07/2018

Một vài hình ảnh sinh hoạt của các em trong KHÓA TU THIẾU NHI MÙA HÈ tại Chùa Đức Viên - ngày 11/07/2018