top of page

KHÓA TU THIẾU NHI MÙA HÈ - CHÙA ĐỨC VIÊN - NGÀY 11/07/2018

Một vài hình ảnh sinh hoạt của các em trong KHÓA TU THIẾU NHI MÙA HÈ tại Chùa Đức Viên - ngày 11/07/2018

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page