LỊCH TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 8/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày 09/08/2018, Lúc 06:45pm

​-Thứ Sáu ,Ngày 24/08/2018, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu, Ngày 10/08/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Bảy, Ngày 25/08/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 04/08/2018, Lúc 8:00am

 

4LỄ KINH NGŨ BÁCH DANH

- Bắt đầu từ Thứ Hai ngày 30/7/2018

- Đến Thứ Bảy,Ngày 04/8/2018

 Vào lúc:      Khóa lễ sáng: 9:30am

                     Khóa lễ tối: 06:00pm

 

5. LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

 -Chủ Nhật, Ngày 05/8/2018, Lúc 9:30 am

 

6. ĐẠI LỄ VU LAN

 - Chủ Nhật , Ngày 26/08/2018, Lúc 9:30am

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square