Cảm niệm ngày Lễ Tam Bộ Nhất Bái 2017

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

        Kính bạch Quí Sư Thày, kính bạch Quí Sư Gìa ,Quí Sư Cô , kính thưa toàn thể đại chúng

        Hôm nay được sự tín nhiệm cuả các bạn đồng tu học , con Phật tử pháp danh Diệu Kết xin mạn phép đại diện cho hàng Phật tử tại gia có đôi lời bộc bạch kính mừng ngày đức Phật ADiDà đản sanh.

              Kính bạch Quí Sư Thày hàng Phật tử chúng con hôm nay, một dạ vui mừng được tham dự buổi lễ Tam Bộ Nhất Bái do Chùa Đức Viên tổ chức để kính mừng ngày Đức Phật ADiĐÀ đản sanh , để cúng dường lên thập phương chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng , và cũng để diệt trừ đi cái bản ngã , cái tôi cao ngạo, ích kỷ và để tu hành hạnh nhẫn nhục khiêm cung của người con Phật .

               Để nói về công hạnh cuả sự lễ lạy ,thì hạnh tam bộ nhất bái được chư tổ hành trì và lưu truyền trong đạo Phật cho đến nay là một hạnh rất cao qúi , diễn đạt được tất cả lòng thành của người con Phật đối với Tam Bảo , hay của những người con muốn báo hiếu đền ơn cha mẹ .

             Khi nói đến Tam Bộ Nhất Bái chắc chắn không ít câu hỏi được đặt ra, tại sao chúng ta phải  lễ lạy ? sao phải cực nhọc thân tâm như thế ? Vâng! nếu là người con Phật chúng ta phải hiểu rằng, lạy Phật  năm  vóc sát đất là một hành động cung kính đối với bậc Chí Tôn, lạy phải đem hết lòng thành , thân tâm không  hề mỏi mệt , lạy ở khắp mọi nơi  vì chư Phật có mặt ở khắp nơi , trên từng lá cây ngọn cỏ , trên mọi con đường sỏi đá…. Lạy Phật bằng tất cả tấm chân thành, năm vóc sát đất để tạ ơn chư Phật đã mở đường chỉ  lối cho  chúng sinh nhận chân ra được cõi đời đầy khổ đau , mạng sống mong manh như đèn trước gío , con đường phiá trước đi về đâu nếu không mau thức tỉnh , tu tập , cần cầu giải thoát , vì chúng sinh ở cõi ta bà này chỉ có hai con đường cho giờ phút sau cuối của cuộc đời.

           Một là tu hành thành đạo để được đi về cõi  Phật, hai là buông lung, dải đãi , phóng túng  theo ngũ dục lục trần để  rồi  trôi lăn trong  vòng sinh tử luân hồi.

             Đức Phật Thich Ca Mâu Ni khi ngài còn đương hành đạo thuyết  pháp , ngaì đã nhận ra được rằng  , chúng sinh thời mạt pháp, căn tính ương ngạnh , khó uốn nắn, khó dậy  dỗ, nên ngài đã giới thiệu cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di ĐÀ và pháp môn Tịnh Độ , Niệm Phật thành Phật , tu hành giải trừ nghiệp chướng và  đới nghiệp vãng sanh về nước Cực lạc  , là con đường thẳng tắp ,  ngắn nhất cho chúng sinh thời mạt pháp.

          Đức Phật ADiĐà với 48 đại nguyện , nguyện cứu với hết thảy chúng sinh ra khỏi bến mê, về bên bờ giác cõi nước của ngài , để được thân cận chư Bồ Tát tiếp tục tu hành  cho tới khi thành Phật , hạnh nguyện đại từ đại bi của ngài thật không thể nghĩ  bàn , chúng con dù năm vóc sát đất dập đầu đảnh lễ  đến nát thân này cũng chưa  thể báo đền ơn chư Phật .

           Như vậy hôm nay chỉ với một ít thơì gian ngắn ngủi , với tâm thành tha thiết , chúng con  được tháp tùng cùng Quí Sư đảnh lễ Tam Bộ Nhất Bái,  kính dâng lên chư Phật mười phương , lên từ phụ ADiĐà , xin ngài dủ lòng từ bi thương xót chúng  con,  đàn con dại đang ngụp lặn trong bể khổ trầm luân , đang tìm đường về với cha lành. Xin Phật   soi đường chỉ lối, tạo mọi thiện duyên cho chúng con trên con đường tu tập.

            Kính bạch qúi sư thày , để có thể có được một buổi lễ Tam bộ nhất bái trang nghiêm  như ngày hôm nay, để có thể có điều kiện tạo chút duyên lành lạy Phật cúng dường Tam Bảo , Chúng con không thể không nhớ đến công ơn của Sư Bà người đã hy sinh cả cuộc đời mình, để tạo dựng nên ngôi chùa Đức Viên trang nghiêm , để chúng Phật tử có nơi tu tập và chỉ cho  chúng con pháp môn Tịnh Độ là con đường  dễ dàng,  thẳng tắp  và  ngắn nhất mà đã được chư Tổ Sư ấn chứng, cho chúng con tu tập.

              Chúng con xin thành kính cảm niệm ơn đức cuả qúi Sư Thày , Qúi Sư già , Qúi Sư cô . đã nối tiếp hạnh nguyện của Sư Bà , duy trì và bảo tồn  ngôi Tam Bảo, khuyến tấn và dạy dỗ chúng Phật tử nơi đây . Qúi ngài đã tổ chức những  khóa tịnh tu , niệm Phật miên mật , mở các lớp học Phật Pháp cho ni chúng và Phật tử tu học  theo lời  dạy của chư tổ Tịnh Độ , để cùng nhau tu tập , đạt đến con đường  thoát ly sinh tử luân hồi , báo đền ơn chư Phật .

               Trước khi  dứt lời , Chúng con  chân thành cảm niệm ơn Tam Bảo,Kính chúc qúi sư thày , quí sư gìa pháp thể an khang chúng sinh dị độ ,mãi là bóng tùng che mát cho hàng đệ tử chúng con nương theo tu tập . Chúng con ước mong  sẽ có được thêm những cơ hội được lễ Phật như ngày hôm nay .

                                                                                          Nam Mô A Di Đà Phật.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square