top of page

Công Quả


Công Quả

Công quả là gì? Công : là công cộng , là của chung , là công việc chung , Quả, là thành quả , là kết quả, hậu quả, là những cái mình nhận được từ những việc mình làm .

Chúng ta thường nghe nói ,đi chùa làm công quả , thật ra công quả không phải chỉ đi làm ở chùa mới là làm công quả, mà thật ra làm bất cứ việc gì lợi ích cho tha nhân mà không mong cầu lợi ích cho riêng mình thì được gọi là làm việc công ích , sẽ hưởng quả lành , còn như chúng ta đi chùa làm công quả là để rèn luyện thân tâm, thân không ngại khó , tâm không chán nản , gần gũi bạn lành , bỏ được những cám dỗ ngoài đời . Làm việc chùa , Tụng kinh , lễ Phật , quét rác ,lau nhà với mục đích muốn cho ngôi Già Lam được trang nghiêm , nấu cơm , rửa chén , dọn dẹp giúp đỡ việc chùa để chư tăng ni có thời gian tu tập là mong cho Phật pháp được trường tồn .

Và bản thân người làm công quả có lợi ích gì không ? có lẽ điều này tự bản người làm sẽ cảm nhận được , nhưng ngay trước mắt , ta có thể thấy cái lợi lạc cho chính mình như, nếu mình buồn chán, mình đến chùa làm công quả mình sẽ thấy vui, có những tâm sự không biết tỏ cùng ai , lên chùa tâm sự với Phật , ngài sẽ yên lặng lắng nghe và mình sẽ cảm nhận được niềm an lạc ,(vừa thấy dung nhan Điều ngự , trăm ngàn phiền não sạch không ) Ở nhà thì đau lưng mỏi gối đến chùa làm , quên cả mệt nhọc và quên cả đau .

Các bạn cứ thử đi. Nếu bạn làm bất cứ việc gì mang lợi ích , an lạc , cho người khác, cho mọi người, thì nó sẽ mang cho mình một niềm vui không ít .

Suy Ngẫm (BMT)

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page