LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 9-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày 08/09/2018, Lúc 06:45pm

​-Chủ Nhật,Ngày 23/09/2018, Lúc 2:00pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 09/09/2018, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 23/09/2018, Lúc 04:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 01/09/2018, Lúc 8:00am

 

4. LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

 -Chủ Nhật, Ngày 09/09/2018, Lúc 9:30 am

 

 5. Khai Giảng Trường Việt Ngữ Đức Viên . Niên Khóa 2018-2019 

   _Chủ Nhật, Ngày 09/09/2018, Lúc 9:00 am

 

6. TẾT TRUNG THU

   - Thứ Bảy, ngày 22/09/2018. Lúc 5;30pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square