CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TĂNG ĐOÀN TU VIỆN DREPUNG LOSELING

 

 NHẬN GIA TRÌ XÁ LỢI PHẬT, TÔN TƯỢNG KIM CANG TÁT ĐỎA LINH THIÊNG ĐƯỢC CẤT GIỮ & LƯU TRUYỀN QUA NHIỀU KIẾP TÁI SANH CỦA GALA RINPOCHE.

Ngài cựu viện trưởng tu viện Drepung Loseling Lobsang Yeshi (80 years old)  là một vị tăng đức độ từ bi và chuyên về Giới Luật. Năm 1985 ngài thi đậu tối cao bằng Tiến Sĩ Phật Học Lharampa dưới sự chứng minh của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 cùng rất nhiều bậc Đại sư danh tiếng của các tu viện Gaden, Sera và Drepung. Rinpoche đã trãi qua nhiều lần nhập thất Mật Tông Tối Thượng Thừa Guhyasamaja, Vajrabherava,  Red Yamantaka, Akshobya, Vajrayogini, White Tara, Metrukpa. Ngài tu hành nghiêm mật thường xuyên hành tri lẽ lạy ít nhất 500 lễ mỗi ngày. 

** Trong chuyến hoằng Pháp tại San Jose quý ngài sẽ ghé lại chùa Đức Viên

  * Chủ Nhật Ngày 09/9/2018    Lúc 9:30 AM-12:30 PM

   * LỄ VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

NIỆM PHẬT KINH HÀNH & LỄ KẾT ĐÀN VÀ XOÁ MẠN ĐÀ LA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 

Bao gồm Cát Mandala của 6 vị Hộ Phật cao cấp trong Mật Điển và Cát Mandala Thời luân được sự gia trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma và trên 20000 chư tăng trong Pháp Hội Thời Luân Kalachakra tại thánh địa linh thiêng nơi Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề Bodhgaya India

 Mời quý Phật Tử về Chùa lễ Phật nghe Pháp để được tăng trưởng công đức

                                                                                          Nam Mô A Di Đà Phật

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square