TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN

                  KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA MỚI 2018-2019.

 

              NGÀY 9/9/2018 

                              Lúc : 9 am  ,  các lớp buổi sáng .

                             Lúc 1:00 pm , các lớp buổi chiều 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload