TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN

KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA MỚI 2018-2019.

NGÀY 9/9/2018

Lúc : 9 am , các lớp buổi sáng .

Lúc 1:00 pm , các lớp buổi chiều