Một vài hình ảnh về Khoá tu An Cư tại Đức Viên Tịnh Uyển năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts