LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 10-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 2:00pm

​-Thứ Hai,    Ngày 22/10/2018, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 04:00pm

-Thứ Ba,     Ngày 23/10/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 06/10/2018, Lúc 8:00am

 

4. LỄ Ngũ Bách Danh 

 - Từ  Chủ Nhật, Ngày 21/10/2018 tới ngày 28/10/2018

               -Sáng  từ :  9:30 am to 11:30 am

              -Chiều từ  : 6:00 pm tới 8:30 pm

 5. Lễ Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm 

   _Chủ Nhật, Ngày 28/10/2018, Lúc 9:30 am

   

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts