LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 10-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 2:00pm

​-Thứ Hai,    Ngày 22/10/2018, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 04:00pm

-Thứ Ba,     Ngày 23/10/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 06/10/2018, Lúc 8:00am

 

4. LỄ Ngũ Bách Danh 

 - Từ  Chủ Nhật, Ngày 21/10/2018 tới ngày 28/10/2018

               -Sáng  từ :  9:30 am to 11:30 am

              -Chiều từ  : 6:00 pm tới 8:30 pm

 5. Lễ Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm 

   _Chủ Nhật, Ngày 28/10/2018, Lúc 9:30 am

   

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square