Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -2018

 

Pháp Thoại Vu Lan  do Ni Sư  Thích Đức Hòa 

 Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 2 (thuyết pháp). San Jose, USA. 26 tháng 8/ 2018.

Quay và Dựng phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts