LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 12-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư,     Ngày 05/12/2018, Lúc 6:45pm

​-Thứ Năm, Ngày 20/12/2018, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm, Ngày 06/12/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Sáu,   Ngày 21/12/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 01/12 /2018, Lúc 8:00am

 

4. Khóa TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT

   - Từ :Ngày 10/12/2018 tới ngày 23-12-2018

 -  Chủ Nhật, Ngày 23/12/2018  Lúc 9:30 am

 

6.  KHÓA TU THIẾU NHI

   - Từ ngày 25/12/2018 tới 29/12/2018

      

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square