LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 11-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 05/11/2018, Lúc 6:45pm

​-Thứ Ba ,  Ngày 20/11/2018, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 06/11/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Tư, Ngày 21/11/2018, Lúc 07:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 03/11 /2018, Lúc 8:00am

 

4. LỄ Hạ Nguyên 

 -  Chủ Nhật, Ngày 18/11/2018  Lúc 9:30 am

      

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square