Lịch Trình Tu Học Tháng 2 /2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật,  Ngày 03/02/2019, Lúc 2:00pm (Sám Hối cuối năm )

​-Thứ Hai,     Ngày 18/02/2019, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật,  Ngày 03/02/2019, Lúc 4:00pm (Tụng giới cuối năm)

-Thứ Ba, Ngày 19/02/2019, Lúc 7:00pm

 

3. LỄ ĐÓN GIAO THỪA 

-Thứ Hai , Ngày 04/02 /2019, Lúc10:00 pm

 

4 .LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẠC /Khai Đàn Dược Sư 

-Thứ Ba, Ngày 05/02/2019 Lúc 9;00 am, (Mùng một tết)

 

5.  TỤNG KINH DƯỢC SƯ

-  Từ ngày 05/02/19 tới 17/02/2019 ( Mùng một tết tới 13 tháng giêng )

 

6. LỄ THƯỢNG NGUYÊN/ Kết Đàn Dược Sư

  -Chủ Nhật , Ngày 17/02/2019 Lúc 9:00 am 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts