Lịch Trình Tu Học Tháng 2 /2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật,  Ngày 03/02/2019, Lúc 2:00pm (Sám Hối cuối năm )

​-Thứ Hai,     Ngày 18/02/2019, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật,  Ngày 03/02/2019, Lúc 4:00pm (Tụng giới cuối năm)

-Thứ Ba, Ngày 19/02/2019, Lúc 7:00pm

 

3. LỄ ĐÓN GIAO THỪA 

-Thứ Hai , Ngày 04/02 /2019, Lúc10:00 pm

 

4 .LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẠC /Khai Đàn Dược Sư 

-Thứ Ba, Ngày 05/02/2019 Lúc 9;00 am, (Mùng một tết)

 

5.  TỤNG KINH DƯỢC SƯ

-  Từ ngày 05/02/19 tới 17/02/2019 ( Mùng một tết tới 13 tháng giêng )

 

6. LỄ THƯỢNG NGUYÊN/ Kết Đàn Dược Sư

  -Chủ Nhật , Ngày 17/02/2019 Lúc 9:00 am 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square