Lich Trình Tu Học Tháng 1/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 04/01/2019, Lúc 6:45pm

​-Thứ Bảy, Ngày 19/01/2019, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy,  Ngày 05/01/2019, Lúc 6:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 20/01/2019, Lúc 4:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy,  Ngày 05/01/2019, Lúc 8:00am

-Thứ Bảy, Ngày 26/01/2019, Lúc 8:00am

 

4. LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO

   - Ngày 13/01/2019 lúc 9:00 am

 

Ghi Chú Thọ bát sớm 1 tuần vì cận tết 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square