Lịch Trình Tu Học Tháng 3/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai,  Ngày 04/03/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Ba,  Ngày 19/03/2019 , Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 05/03/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Tư, Ngày 20/03/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT

-Thứ bảy , Ngày 02/03 /2019, Lúc 8:30 am

-Thứ bảy , Ngày 30/03 /2019, Lúc 8:30 am

 

4 .NIỆM PHẬT BÁO ÂN ( Tuần lễ tưởng Niệm Sư Bà Tọa Chủ )

-Từ Thứ Bảy Ngày 02/03/2019 đến ngày 16/3/2019

 

5.  LỄ GIỖ SƯ BÀ 

-  Chủ Nhật, ngày 17/03/2019 , Lúc 9:00 sáng 

 

6- LỄ NGŨ BÁCH DANH

- Từ ngày 18/03/2019  tới ngày 23/03/2019

 

7. LỄ VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

  -Chủ Nhật , Ngày 24/03/2019 Lúc 9:00 am 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square