Lịch Trình Tu Học Tháng 4/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư,  Ngày 03/04/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Năm, Ngày 18/04/2019 , Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm, Ngày 04/04/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Sáu, Ngày 19/04/2019, Lúc 7:00pm

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square