Lịch Trình Tu Học Tháng Năm 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu,  Ngày  03/05/2019,  Lúc 6:45pm 

​-Thứ Bảy,   Ngày 18/05/2019, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy,   Ngày 04/05/2019, Lúc 6:00pm 

-Thứ Hai, Ngày 20/05/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

-Thứ Bảy , Ngày 04/05 /2019, Lúc8:00 am

 

4. Đàn  truyền Tam Quy Ngũ Giới

 -Thứ Bảy , ngày 18/05/2019 , Lúc 9:30am

 

5 .ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

-Chủ Nhật, Ngày 19/05/2019, Lúc 9:30am

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square