GHI DANH HỌC SINH MỚI TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN THÔNG BÁO:

 

1. Ngày ghi danh học sinh mới:

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019

Lúc 08:00am

2. Ngày khai giảng khóa học mới:

Chủ Nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

Buổi sáng: từ 09:00am - 12:00pm

Buổi chiều: từ 01:00am - 04:00pm

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square