GHI DANH HỌC SINH MỚI TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN THÔNG BÁO:

1. Ngày ghi danh học sinh mới:

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019

Lúc 08:00am

2. Ngày khai giảng khóa học mới:

Chủ Nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2019

Buổi sáng: từ 09:00am - 12:00pm

Buổi chiều: từ 01:00am - 04:00pm

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square