CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CHƯ TĂNG TU VIỆN NAMGYAL TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN

LỄ KIẾN TẠO MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Thứ hai ngày 12 tháng 08 năm 2019 Lúc 9:00am
Ý NGHĨA CỦA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 18 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am
LỄ XÓA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 25 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am

Kính mời quí Phật tử lưu tâm về chùa lễ Phật, nghe Pháp.
Chùa Đức Viên

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts