CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CHƯ TĂNG TU VIỆN NAMGYAL TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN

LỄ KIẾN TẠO MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Thứ hai ngày 12 tháng 08 năm 2019 Lúc 9:00am
Ý NGHĨA CỦA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 18 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am
LỄ XÓA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN
 - Chủ nhật ngày 25 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am

Kính mời quí Phật tử lưu tâm về chùa lễ Phật, nghe Pháp.
Chùa Đức Viên

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square