CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CHƯ TĂNG TU VIỆN NAMGYAL TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN

LỄ KIẾN TẠO MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN - Thứ hai ngày 12 tháng 08 năm 2019 Lúc 9:00am Ý NGHĨA CỦA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN - Chủ nhật ngày 18 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am LỄ XÓA MẠN ĐÀ LA THỜI LUÂN - Chủ nhật ngày 25 tháng 08 năm 2019 Lúc 11:00am Kính mời quí Phật tử lưu tâm về chùa lễ Phật, nghe Pháp. Chùa Đức Viên

Recent Posts