Lịch Trình Tu Học Tháng 8/2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư, Ngày  14/08/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Tư, Ngày  28/08/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 15/08/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Năm, Ngày 29/08/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 24/08/2019, Lúc 8:00am

 

ĐÀN TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

 - Thứ bảy, Ngày 10/08/2019 , Lúc 9:30 am 

                            
  ĐẠI LỄ VU LAN

     _Chủ Nhật , Ngày  11/08/2019

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts