Lịch Trình Tu Học Tháng 8/2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư, Ngày  14/08/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Tư, Ngày  28/08/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 15/08/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Năm, Ngày 29/08/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 24/08/2019, Lúc 8:00am

 

ĐÀN TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

 - Thứ bảy, Ngày 10/08/2019 , Lúc 9:30 am 

                            
  ĐẠI LỄ VU LAN

     _Chủ Nhật , Ngày  11/08/2019

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square