Lịch Trình Tu Học Tháng 8/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư, Ngày 14/08/2019, Lúc 6:45pm

-Thứ Tư, Ngày 28/08/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm , Ngày 15/08/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Năm, Ngày 29/08/2019, Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ Bảy , Ngày 24/08/2019, Lúc 8:00am

ĐÀN TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI

- Thứ bảy, Ngày 10/08/2019 , Lúc 9:30 am

ĐẠI LỄ VU LAN

_Chủ Nhật , Ngày 11/08/2019

Recent Posts