Lịch Trình Tu Học Tháng 9/2019

 

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Năm, Ngày  12/09/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu, Ngày  27/09/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Sáu , Ngày 13/09/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ bảy, Ngày 28/09/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 28/09/2019, Lúc 8:00am

 

 

 * VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG 

 - Chủ Nhật, Ngày 01/09/2019 , Lúc 9:30 am 

 

* KHAI GIẢNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN,Niên khóa 2019-2020.

  Chủ Nhật , Ngày 08/09/2019 , Lúc  9 am

 

* TẾT TRUNG THU, ( Phát lồng đèn. bánh cho các en thiếu nhi và văn nghệ vui Trung Thu )

 - Thứ bảy, Ngày 14/09/2019 lúc 5pm  tới 8pm 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts