Lịch Trình Tu Học Tháng 9/2019

 

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Năm, Ngày  12/09/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu, Ngày  27/09/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Sáu , Ngày 13/09/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ bảy, Ngày 28/09/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 28/09/2019, Lúc 8:00am

 

 

 * VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG 

 - Chủ Nhật, Ngày 01/09/2019 , Lúc 9:30 am 

 

* KHAI GIẢNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN,Niên khóa 2019-2020.

  Chủ Nhật , Ngày 08/09/2019 , Lúc  9 am

 

* TẾT TRUNG THU, ( Phát lồng đèn. bánh cho các en thiếu nhi và văn nghệ vui Trung Thu )

 - Thứ bảy, Ngày 14/09/2019 lúc 5pm  tới 8pm 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square