Lịch Trình Tu Học Tháng 9/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày 12/09/2019, Lúc 6:45pm

-Thứ Sáu, Ngày 27/09/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu , Ngày 13/09/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ bảy, Ngày 28/09/2019, Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ Bảy , Ngày 28/09/2019, Lúc 8:00am

* VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG

- Chủ Nhật, Ngày 01/09/2019 , Lúc 9:30 am

* KHAI GIẢNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC VIÊN,Niên khóa 2019-2020.

Chủ Nhật , Ngày 08/09/2019 , Lúc 9 am

* TẾT TRUNG THU, ( Phát lồng đèn. bánh cho các en thiếu nhi và văn nghệ vui Trung Thu )

- Thứ bảy, Ngày 14/09/2019 lúc 5pm tới 8pm

Recent Posts