Lịch Trình Tu Học Tháng 10/2019

 

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy, Ngày  12/10/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Bảy, Ngày  26/10/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày 13/10/2019, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày 27/10/2019, Lúc 4:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 26/10/2019, Lúc 8:00am

 

 

 * VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

 - Chủ Nhật, Ngày 20/10/2019 , Lúc 9:30 am 

 

 - Lễ Ngũ Bách Danh từ Thứ Hai ngày 14/10/2019 tới Chủ Nhật ngày 20/10/2019 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts