Lịch Trình Tu Học Tháng 10/2019

 

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy, Ngày  12/10/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Bảy, Ngày  26/10/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày 13/10/2019, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày 27/10/2019, Lúc 4:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 26/10/2019, Lúc 8:00am

 

 

 * VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

 - Chủ Nhật, Ngày 20/10/2019 , Lúc 9:30 am 

 

 - Lễ Ngũ Bách Danh từ Thứ Hai ngày 14/10/2019 tới Chủ Nhật ngày 20/10/2019 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square