Lịch Trình Tu Học Tháng 10/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày 12/10/2019, Lúc 6:45pm

-Thứ Bảy, Ngày 26/10/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật , Ngày 13/10/2019, Lúc 4:00pm

-Chủ Nhật , Ngày 27/10/2019, Lúc 4:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ Bảy , Ngày 26/10/2019, Lúc 8:00am

* VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

- Chủ Nhật, Ngày 20/10/2019 , Lúc 9:30 am

- Lễ Ngũ Bách Danh từ Thứ Hai ngày 14/10/2019 tới Chủ Nhật ngày 20/10/2019

Recent Posts