Lịch Trình Tu Học Tháng 11/2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Chủ Nhật, Ngày  10/11/2019,  Lúc 2:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  24/11/2019, Lúc 2:00pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Hai , Ngày 11/11/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Hai , Ngày 25/11/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 23/11/2019, Lúc 8:00am

 

 

 * Lễ Hạ Nguyên .

 - Chủ Nhật, Ngày 10/11/2019 , Lúc 9:30 am 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square