Lịch Trình Tu Học Tháng 12/2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai ,  Ngày  09/12/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  ,  Ngày  24/12/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba  , Ngày 10/12/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư ,  Ngày 25/12/2019, Lúc 7:00pm

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 21/12/2019 , Lúc 8:00am 

 

 * KHÓA TU NIỆM PHẬT  ( 2 tuần 

 - Từ Chủ Nhật ngày 15/12/2019 tới ngày 29/12/2019

 

 *LỄ  VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

   - Chủ Nhật Ngày 15/12/2019,  Lúc 9: am 

 

 * KHÓA TU THIẾU NHI  ( Mùa Đông )

    - Từ ngày  Thứ Tư ngày 01/01/2020 tới Thứ Bảy ngày 04/01/2020

 

* Vía Phật Thích Ca Thành Đạo 

   - Chủ Nhật ngày 05/01/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square