Lịch Trình Tu Học Tháng 12/2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai ,  Ngày  09/12/2019,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  ,  Ngày  24/12/2019, Lúc 6:45pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba  , Ngày 10/12/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư ,  Ngày 25/12/2019, Lúc 7:00pm

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 21/12/2019 , Lúc 8:00am 

 

 * KHÓA TU NIỆM PHẬT  ( 2 tuần 

 - Từ Chủ Nhật ngày 15/12/2019 tới ngày 29/12/2019

 

 *LỄ  VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

   - Chủ Nhật Ngày 15/12/2019,  Lúc 9: am 

 

 * KHÓA TU THIẾU NHI  ( Mùa Đông )

    - Từ ngày  Thứ Tư ngày 01/01/2020 tới Thứ Bảy ngày 04/01/2020

 

* Vía Phật Thích Ca Thành Đạo 

   - Chủ Nhật ngày 05/01/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts