Lịch Trình Tu Học Tháng 12/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai , Ngày 09/12/2019, Lúc 6:45pm

-Thứ Ba , Ngày 24/12/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba , Ngày 10/12/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư , Ngày 25/12/2019, Lúc 7:00pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 21/12/2019 , Lúc 8:00am

* KHÓA TU NIỆM PHẬT ( 2 tuần

- Từ Chủ Nhật ngày 15/12/2019 tới ngày 29/12/2019

*LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

- Chủ Nhật Ngày 15/12/2019, Lúc 9: am

* KHÓA TU THIẾU NHI ( Mùa Đông )

- Từ ngày Thứ Tư ngày 01/01/2020 tới Thứ Bảy ngày 04/01/2020

* Vía Phật Thích Ca Thành Đạo

- Chủ Nhật ngày 05/01/2020

Recent Posts