Lịch Trình Tu Học Tháng 1/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư ,      Ngày  08/01/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm  , Ngày  23/01/2020, Lúc 6:45pm  ( sám hối cuối năm )

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 09/01/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu ,  Ngày  24/01/2020, Lúc 7:00pm

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/01/2020 , Lúc 8:00am 

 

 *  Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo , Ngày 05/01/2020 ,lúc 9:30 am 

 

  * Lễ Giao Thừa : Thứ Sáu Ngày 24/01/2020,  Lúc 10:pm 

 

 *  Vía Đức Phật Di Lạc : Mùng Một Tết   , lúc 9:30 am 

 

 *  Đàn Dược Sư : Từ  Thứ Tư ngày 26/01/2020 tới Thứ Sáu ngày 08/02/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts