Lịch Trình Tu Học Tháng 1/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư ,      Ngày  08/01/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm  , Ngày  23/01/2020, Lúc 6:45pm  ( sám hối cuối năm )

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày 09/01/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu ,  Ngày  24/01/2020, Lúc 7:00pm

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/01/2020 , Lúc 8:00am 

 

 *  Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo , Ngày 05/01/2020 ,lúc 9:30 am 

 

  * Lễ Giao Thừa : Thứ Sáu Ngày 24/01/2020,  Lúc 10:pm 

 

 *  Vía Đức Phật Di Lạc : Mùng Một Tết   , lúc 9:30 am 

 

 *  Đàn Dược Sư : Từ  Thứ Tư ngày 26/01/2020 tới Thứ Sáu ngày 08/02/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square