Lịch Trình Tu Học Tháng 2 /2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,   Ngày  07/02/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  21/02/2020, Lúc 6:45pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Bảy , Ngày  08/02/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Bảy , Ngày  22/02/2020, Lúc 7:00pm

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 22/02/2020 , Lúc8:00am 

 

 *  Lễ Thượng Nguyên , Ngày 09/02/2020 , lúc 9:30 am 

 

*  Niệm Phật Báo Ân : Từ Thứ Hai Ngày 17/02/2020 tới ngày 29/02/2020

 

 *  Đàn Dược Sư  Từ  Thứ Tư ngày 26/01/2020 tới Thứ Sáu ngày 08/02/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square