Lịch Trình Tu Học Tháng 3/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,    Ngày  07/03/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  22/03/2020, Lúc 2:00 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  08/03/2020, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật  , Ngày  22/03/2020, Lúc 4:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 21/03/2020 , Lúc 8:00am 

 

*   GIỖ SƯ BÀ  : Ngày : 01/ 3 /2020 Lúc 9:00 am

 

 *  Lễ Ngũ Bách Danh , Từ Ngày 09/03/2020 , đến Ngày 14/3/2020  

 

Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm : Chủ Nhật  Ngày 15/03/2020 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square