Lịch Trình Tu Học Tháng 5/2020

*             ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

     - Chủ Nhật Ngày 3/05/2020  Lúc 9:30 am

 

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư,      Ngày  06/05/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm , Ngày  21/05/2020, Lúc 6:45 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày  07/05/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  22/05/2020, Lúc 7:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 16/05/2020 , Lúc 8:00am 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts