Lịch Trình Tu Học Tháng 5/2020

*             ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

     - Chủ Nhật Ngày 3/05/2020  Lúc 9:30 am

 

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Tư,      Ngày  06/05/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Năm , Ngày  21/05/2020, Lúc 6:45 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày  07/05/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  22/05/2020, Lúc 7:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 16/05/2020 , Lúc 8:00am 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square