Lịch Trình Tu Học Tháng 5/2020

* ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

- Chủ Nhật Ngày 3/05/2020 Lúc 9:30 am

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư, Ngày 06/05/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Năm , Ngày 21/05/2020, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm , Ngày 07/05/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Sáu , Ngày 22/05/2020, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 16/05/2020 , Lúc 8:00am

Recent Posts