Lịch Trình Tu Học Tháng 7/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,      Ngày  04/07/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật,    Ngày  19/07/2020, Lúc 2:00 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  05/07/2020, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  19/07/2020, Lúc 4:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/07/2020 , Lúc 8:00am 

 

4 ,** KHÓA TU THIẾU NHI  5 Ngày ,  Từ 7/7/2020 tới ngày 11/7 /2020

5, ** KHÓA TU CHƯ NI   Từ ngày 21/7/2020 tới ngày 31/7/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts