Lịch Trình Tu Học Tháng 7/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,      Ngày  04/07/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật,    Ngày  19/07/2020, Lúc 2:00 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  05/07/2020, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  19/07/2020, Lúc 4:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/07/2020 , Lúc 8:00am 

 

4 ,** KHÓA TU THIẾU NHI  5 Ngày ,  Từ 7/7/2020 tới ngày 11/7 /2020

5, ** KHÓA TU CHƯ NI   Từ ngày 21/7/2020 tới ngày 31/7/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square