Lịch Trình Tu Học Tháng 8/2020

  

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,      Ngày  03/08/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Hai,      Ngày  17/08/2020, Lúc 6:45 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba , Ngày  04/08/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Ba,  Ngày  18/08/2020, Lúc 7:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 15/08/2020 , Lúc 8:00 am

 

*** LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI  ,                 Chủ Nhật , Ngày 02/08/2020 6:00am ( hủy vì dịch bệnh )

*** LỄ  VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM .   Chủ Nhật , Ngày 9/08/2020, lúc 9:30 am 

*** ĐẠI LỄ VU LAN                               Thứ Bảy ,  Ngày 29/08/2020 , lúc 6;00 tới 8:00 pm 

                                                                Chủ Nhật , Ngày 30/08/2020 , lúc 9;30 am  

*** LỄ VÍA BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ   ,      Thứ Hai ,   Ngày 31/08/2020 , lúc 9:30 am 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square