Lịch Trình Tu Học Tháng 7/2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày 04/07/2020, Lúc 6:45pm

-Chủ Nhật, Ngày 19/07/2020, Lúc 2:00 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật , Ngày 05/07/2020, Lúc 4:00pm

-Chủ Nhật , Ngày 19/07/2020, Lúc 4:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 18/07/2020 , Lúc 8:00am

4 ,** KHÓA TU THIẾU NHI 5 Ngày , Từ 7/7/2020 tới ngày 11/7 /2020

5, ** KHÓA TU CHƯ NI Từ ngày 21/7/2020 tới ngày 31/7/2020

Recent Posts