Lịch Trình Tu Học Tháng 9/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Ba,      Ngày  01/09/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba,      Ngày  15/09/2020, Lúc 6:45 pm  

  - Thứ Tư ,     Ngày 30/09/2020  , Lúc 6:45 pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ tư , Ngày  02/09/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư,  Ngày  16/09/2020, Lúc 7:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 12/09/2020 , Lúc 8:00 am

 

4, VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT , Chủ Nhật ngày 20 /09/2020  lúc 9;00 sáng  : 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square