Lịch Trình Tu Học tháng 10/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Năm,      Ngày  15/10/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu,       Ngày  30/10/2020, Lúc 6:45 pm  

 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Năm , Ngày  01/10/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Sáu,   Ngày  16/10/2020, Lúc 7:00 pm 

  - Thứ Bảy ,  Ngày   31/10/2020  , Lúc 7:00pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 10/10/2020 , Lúc 8:00 am

 

4, LỄ NGŨ BÁCH DANH  Bắt đầu ngày 26/10 tới ngày 01/11/2020  .

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square