top of page

LỄ HUÝ NHẬT SƯ BÀ TOẠ CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý Phật tử, đồng hương

Mùa hoa đào nở gợi nhớ ngày Sư Bà Đức Viên quy Tây, lưu hương cho hậu thế. Chúng ta đủ duyên lành, được nương tựa ngôi Tam Bảo Đức Viên tu học. Sư Bà đã từ bi hiện thân tứ đại trong cõi Sa Bà, nghiêm trì giới luật, ân cần dạy bảo, giúp cho chúng ta tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh An Dưỡng. Nhờ đó sống giữa đời mê, chúng ta biết quay về quê nhà Cực Lạc.

Ân đức khai nguyên, hoá độ của Sư Bà quý hơn trời che đất chở. Hôm nay nhân tuần huý nhật, chùa Đức Viên thành tâm tổ chức:


KHOÁ NIỆM PHẬT BÁO ÂN

Trong hai tuần, từ thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024

đến thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024

(Nhằm ngày 22 tháng Giêng đến ngày mồng 6 tháng 2 năm Giáp Thìn)


LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TOẠ CHỦ

Vào lúc 6:00 tối, thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024


LỄ HUÝ NHẬT SƯ BÀ TOẠ CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN

LẦN THỨ 25

Vào lúc 9:30 sáng thứ bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024


Mời quý vị lưu tâm về chùa tham dự khoá niệm Phật và dự lễ ngõ hầu báo đáp thâm ân Sư Bà trong muôn một. Nguyện nhờ công đức này quý vị và thân quyến được sống an tịnh, lợi ích cho mọi người, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, đồng được vãng sanh, thành Phật độ chúng sanh.

Kính thư

Chùa Đức Viên

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page