Lịch Trình Tu Học Tháng 5 /2021

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 10/05/2021, Lúc 6:45pm

-Thứ Ba, Ngày 25/05/2021, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba , Ngày 11/05/2021, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư, Ngày 26/05/2021, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 08/05/2021 , Lúc 8:00 am


4, VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA ĐẢN SANH:

- Thứ Tư ngày 19/05/2021 , Nhằm ngày 8/4 năm Tân Sửu

5, ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

-Chủ Nhật ngày 23/05/2021 Lúc 9:30 sáng

(Nhằm ngày 12 tháng 4 năm Tân Sửu )Recent Posts