Lịch Trình Tu Học Tháng 2 /2021

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư, Ngày 10/02/2021, Lúc 6:45pm

-Thứ Năm, Ngày 25/02/2021, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Tư , Ngày 17/02/2021, Lúc 7:00pm

-Thứ Sáu, Ngày 26/02/2021, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 06/02/2021 , Lúc 8:00 am


4, MÙNG 1 TẾT: VÍA ĐỨC PHẬT DI LẠC

- Thứ Sáu ngày 12/02/2021 , Nhằm ngày 1/1 năm Tân Sửu

5, KHÓA LỄ ĐÀN DƯỢC SƯ Bắt đầu ngày 13/02 tới ngày 27/02/2021 .


6, LỄ THƯỢNG NGUYÊN : Chủ Nhật ngày 28/02/2021 Lúc 9:30 sáng

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square