Lịch Trình Tu Học Tháng 7/2021

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ năm , Ngày 08/07/2021, Lúc 6:45pm

-Thứ Sáu , Ngày 23/07/2021, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu, Ngày 09/07/2021, Lúc 7:00pm

-Thứ Bảy , Ngày 24/07/2021, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 03/07/2021 , Lúc 8:00 am

4. LỄ NGŨ BÁCH DANH

- Từ Thứ hai ngày 26/07/2021 tới ngày Thứ bảy ngày 31 /07/2021

5, LỄ VIÁ BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM :

- Chủ Nhât ngày 01 /08/2021 Lúc 9;30 sáng

Recent Posts