Lịch Trình Tu Học Tháng 9/2021

1, LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật , Ngày 05/09/2021, Lúc 2:00pm

-Thứ Hai , Ngày 20/09/2021, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật , Ngày 05/09/2021, Lúc 4:00pm

-Thứ Ba , Ngày 21/09/2021, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 04/09/2021 , Lúc 8:00 am


4. Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

- Thứ Hai, ngày 06 /09/2021 lúc 9:30 am


5, Tết Trung Thu

-Chủ Nhật ngày : 19/9/2021 lúc 9:30 am