top of page

PHÁP THOẠI CỦA THƯỢNG TOẠ THÍCH PHÁP HOÀ


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý vị Phật tử

Thượng Toạ Thích Pháp Hoà sẽ có buổi thuyết giảng tại chùa Đức Viên,

                               Vào lúc: 7:00pm

                      Chủ Nhật ngày 03/09/2023


Kính mời quý Phật tử lưu tâm thông báo đến gia đình và các bạn đồng tu về chùa nghe Pháp thoại.Comentarios


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page