top of page

THÔNG BÁO ĐÀN TRÀNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

ĐÀN TRÀNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Nam mô A Di Đà Phật

Kính thưa Quý Phật tử

Tổ Sư Ấn Quang đã hết lòng tán thán Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát: “Bồ Tát Địa Tạng, thệnguyện rộng sâu. Tuy ngài chứng ngộ rốt ráo Pháp Tánh đã lâu, mà chẳng trụ cõi Thường Tịch Quang, chẳng chứng quả Phật. Ngài có lòng Từ Bi lớn, rộng khắp các cõi. Tùy lúc hiệnthân độ thoát hữu tình, lại thường ở chốn U Minh cứu vớt tất cả chúng sinh chịu tội khổ cùngcực nơi địa ngục.”


Với tâm niệm thọ ân sâu nặng và tấm lòng hằng mong mỏi báo đáp thâm ân hóa độ rộng sâucủa Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chùa Đức Viên thành tâm tổ chức và cung thỉnh ThượngTọa Thiên Phước Sám Chủ ĐÀN TRÀNG ĐỊA TẠNG , nhân lễ vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát với chương trình như sau:


❖ Thứ Bảy, ngày 16/09/2023 (Nhằm ngày mùng 02 tháng 8 năm Quý Mão):

- 9:30am: Thỉnh Phật Khai Đàn

- 11:00am: Pháp Thoại (Thượng Tọa Thiên Phước)

- 12:00pm: Thọ Trai

- 2:30pm: Tụng Kinh Địa Tạng

- 4:30pm: Tụng Kinh Địa Tạng

- 6:00pm: Tụng Kinh Địa Tạng


❖ Chủ Nhật, ngày 17/09/2023 (Nhằm ngày mùng 03 tháng 8 năm Quý Mão):

- 9:30am: Lễ Sám Địa Tạng

- 11:00am: Pháp Thoại (Thượng Tọa Thiên Phước)

- 12:00pm: Thọ Trai

- 2:30pm: Lễ Sám Địa Tạng – Kết Đàn

- 4:00pm: Cúng Đại Thí Thực

- Hoàn Mãn


​ Kính mong Quý Phật tử trân quý duyên lành, thông báo đến gia đình và bạn bè phát tâmvề chùa Tụng Kinh Địa Tạng, nghe Pháp, cúng dường lễ phẩm cho Đàn Tràng dâng lên MườiPhương Chư Phật và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đặc biệt mời quý Phật tử lưu tâm ghi SớCầu Siêu Độ Cửu Huyền Thất Tổ cùng oan gia trái chủ và tất cả chư hương linh quá vãng. Hồihướng pháp giới chúng sinh đều ân triêm Pháp lạc.

​ Nam mô A Di Đà Phật.

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page