top of page

Một số sinh hoạt trường Việt Ngữ Đức Viên

Sinh Hoạt học đường

Kĩ luật

Khen thưởng

Picnic, 

Văn nghệ

Read More
DSC_6751.JPG

Học sinh

Đơn ghi danh

Lớp học

Thời khóa biểu

Read More
DSC_6998.JPG

Giáo viên

Họp giáo viên,

Huấn luyện,

Đứng lớp mẫu,

Giáo án,

Quy định đứng lớp,

Hướng dẫn đứng lớp

Read More
DSC_6893.JPG

Tu học

Khóa tu thiếu nhi mùa hè

Khóa tu thiếu nhi mùa đông

Read More
DSC_5584.JPG

Phụ Huynh

Tham gia trật tự

Tài trợ

Liên lạc

Read More
IMG_4380.JPG
bottom of page